22/07/2024 - 11:25 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 5/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 5/6/2024

00:10:00Endangered Species : CUỘC CHIẾN SINH TỒN
01:45:00Thanksgiving : Lễ Tạ ơn kinh hoàng
03:30:00Jackie & Ryan : Jackie và Ryan
05:00:00Great White : HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG
06:25:00Hitchcock
08:00:00Thanksgiving : Lễ Tạ ơn kinh hoàng
09:40:00All the Money in the World : VỤ BẮT CÓC TRIỆU ĐÔ
11:50:00Panfilov’s 28 : 28 chiến sĩ của tướng Panfilov
13:35:00Johnny English Reborn : Johnny English tái sinh
15:20:00The Hateful Eight : TÁM MỐI HẬN
18:00:00Live By Night : LUẬT NGẦM
20:00:00The Debt Collector : Kẻ Thu Nợ
21:30:00Dark Skies : Bầu trời đen
23:05:00Zipper : Sợi dây kéo
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 5/6/2024