23/07/2024 - 5:41 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 4/7/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 4/7/2024

00:50:00Can You Keep a Secret? : Bạn có thể giữ bí mật không?
02:25:00El Cantante : Chuyện người ca sĩ
04:20:00Up for Love : ĐÔI ĐŨA LỆCH
06:05:00It Follows : CUỘC ĐI SĂN CỦA QUỶ
07:45:00The 12-th Man : Người lính thứ 12
10:00:00Can You Keep a Secret? : Bạn có thể giữ bí mật không?
11:35:00Father Figures : Hình tượng cha
13:20:00Code Name Banshee : MẬT DANH BANSHEE
14:50:00Seven Psychopats : Bảy kẻ tâm thần
16:30:00The Debt Collector 2 : ĐÒI NỢ THUÊ 2
18:05:00The Other Guys : Siêu cớm tranh tài
20:00:00Death Race 4: Beyond Anarchy : CUỘC ĐUA TỬ THẦN 4: ĐẠI LOẠN
21:40:00Warcraft : Đại chiến hai thế giới
23:35:00Little Women : NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ BÉ NHỎ
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 4/7/2024