26/02/2024 - 9:01 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 3/10/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 3/10/2023

Thời gianChương trình
01:30:00Love the Coopers : Giáng sinh nhớ đời
03:20:00Country Strong : Mạnh mẽ đồng quê
06:00:00Griff the Invisible : Kẻ vô hình
07:30:00The Tribes of Palos Verdes : PALOS VERDES DẬY SÓNG
09:20:00Riders of Justice : KỴ SĨ CÔNG LÝ
11:10:00Age of Heroes : Thời đại anh hùng
12:45:00Colonia
14:30:00The Proposal : Lời cầu hôn
16:20:00Push : Siêu năng lực
18:05:00Widows : Khi các góa phụ hành động
20:00:00The Zookeeper’s Wife : Vợ Của Người Giữ Sở Thú
22:00:00The Wolverine : Người sói
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 3/10/2023