20/04/2024 - 10:14 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 29/3/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 29/3/2024

01:50:00Widows : Khi các góa phụ hành động
03:45:00Same Kind of Different As Me : Hành trình khác biệt
05:55:00Nina
07:25:00The Brothers Grimsby : Anh em nhà Grimsby
08:50:00Last Sentinel : CHÒI GÁC CUỐI CÙNG
10:40:00Concussion : Rung chuyển
12:40:00Free Fire : ĐẤU SÚNG
14:05:00Sucker Punch : Chiến binh gợi cảm
16:10:00Spacewalk : Bước đi không gian
18:20:00Dragon Blade : Kiếm rồng
20:00:00The Wedding Ringer : DỊCH VỤ CHO THUÊ PHÙ RỂ
21:40:00The Circle : VÒNG XOAY ẢO
23:20:00Pixels : ĐẠI CHIẾN PIXELS
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 29/3/2024