23/07/2024 - 7:17 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/6/2024

01:10:00The Bling Ring : Siêu trộm tuổi teen
02:45:0012 Feet Deep : Hồ bơi sâu thẳm
04:10:00Playing It Cool : Tiếng sét ái tình
05:45:00Tulip Fever : Cơn sốt hoa tulip
07:30:00Hotel Mumbai : KHÁCH SẠN MUMBAI
09:25:00A Man Called Otto : BÁC HÀNG XÓM KHÓ Ở
11:25:00Thoroughbreds : Kế hoạch giết dượng
12:50:00Race : Đua
15:00:00Lockout : Cuộc đình công
16:35:00Transporter 3 : Người vận chuyển 3
18:10:00A Simple Favor : Lời thỉnh cầu bí ẩn
20:00:001Up
21:35:00The Martian : Người về từ sao Hỏa
23:50:00Drive Angry : Sứ giả địa ngục
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/6/2024