23/04/2024 - 9:36 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/3/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/3/2024

00:25:00After : Từ Khi Có Anh
02:05:00Dark Crimes : NHỮNG TỘI ÁC ĐEN TỐI
03:35:00The To Do List : Học làm người lớn
05:25:00Carrie : Cơn thịnh nộ của Carrie
07:05:00Animal : QUÁI THÚ
08:25:00A Single Shot : TAY SÚNG ĐƠN ĐỘC
10:15:00After : Từ Khi Có Anh
11:55:00Hot Pursuit : Cặp đôi hoàn hảo
13:25:00Last Sentinel : CHÒI GÁC CUỐI CÙNG
15:20:00Drive Angry : Sứ giả địa ngục
16:50:00The Assignment : SÁT THỦ BÁO THÙ
18:20:00Pixels : ĐẠI CHIẾN PIXELS
20:00:00Spacewalk : Bước đi không gian
22:10:00The Bounty Hunter : Thợ săn tiền thưởng
23:55:00Concussion : Rung chuyển
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/3/2024