20/04/2024 - 10:12 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/2/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/2/2024

01:15:00Brothers by Blood : HUYNH ĐỆ SINH TỬ
02:50:00Mr. Popper’s Penguins : Bầy cánh cụt nhà Popper
04:25:00Before We Go : Trước khi ra đi
06:00:00Song One : Đam mê âm nhạc
07:30:00Vampire Killers : Sát thủ ma cà rồng
08:50:00Hover : TỬ THẦN BAY
10:20:00Easy A : Cô nàng lẳng lơ
11:50:00Captive State : QUỐC GIA TÙ ĐÀY
13:35:00Brothers by Blood : HUYNH ĐỆ SINH TỬ
15:00:00Survivor : Phản sát
16:30:00In Darkness : TRONG BÓNG ĐÊM
18:10:00The Heat : Cuộc chiến nảy lửa
20:00:00The Gentlemen : NHỮNG QUÝ ÔNG
21:45:00Seven in Heaven : BẢY PHÚT KINH HOÀNG
23:15:00Allied : Đồng minh

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 28/2/2024