06/12/2023 - 12:36 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/9/2023

00:30:00Love & Other Drugs : Tình yêu và tình dược
01:55:00Two Is a Family : Hai người một nhà
03:55:00When in Rome : Chuyện tình ở Rome
05:25:00Frozen : Đóng băng
07:00:00Freaks of Nature : THẾ GIỚI KỲ QUÁI
08:30:00Moby Dick
11:30:00Pitch Perfect 2 : Sự nổi loạn hoàn hảo 2
13:20:00Ready or Not : TRÒ CHƠI GIẾT NGƯỜI
14:55:00The Tribes of Palos Verdes : PALOS VERDES DẬY SÓNG
16:35:00Kill Command : CỖ MÁY SÁT NHÂN
18:10:00Self/less : Kẻ thế mạng
20:00:00Safe : Mật mã sống
21:25:00Random Acts of Violence : ÁN MẠNG TÌNH CỜ
22:40:00What Men Want : ĐỌC VỊ ĐÀN ÔNG
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/9/2023