23/07/2024 - 7:41 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/6/2024

00:30:00Love Again : YÊU NHƯ LẦN ĐẦU
02:15:00Wedding Unplanned : ĐÁM CƯỚI NGOÀI KẾ HOẠCH
03:50:00Draft Day : NGÀY TUYỂN CHỌN
05:55:00Delirium : MÊ SẢNG
07:30:00Love Again : YÊU NHƯ LẦN ĐẦU
09:15:00Vehicle 19 : TRUY ĐUỔI
10:35:00A Man Called Otto : BÁC HÀNG XÓM KHÓ Ở
12:35:00Viking
14:55:00Drive Angry : Sứ giả địa ngục
16:30:00Identity Thief : Kẻ trộm danh tính
18:15:00American Assassin : SÁT THỦ KIỂU MỸ
20:00:00Lockout : Cuộc đình công
21:30:00The Jungle Book : CẬU BÉ RỪNG XANH
23:05:00Race : Đua
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/6/2024