23/04/2024 - 9:46 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/3/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/3/2024

01:25:00The Unholy : ẤN QUỶ
02:55:00A Few Less Men : RỤNG MẤT MỘT NGƯỜI
04:30:00Man Up : Chuyện người lớn
06:00:00The Right Kind of Wrong : Tình yêu sét đánh
07:40:00Last Passenger : Hành khách cuối cùng
09:15:00The Zookeeper’s Wife : VỢ NGƯỜI TRÔNG SỞ THÚ
11:20:00Rapture-Palooza : LỪA TÌNH
12:40:00Blitz : Không thoả hiệp
14:15:00Concussion : Rung chuyển
16:15:00Widows : Khi các góa phụ hành động
18:10:00Olympus Has Fallen : Nhà Trắng thất thủ
20:00:00The Assignment : SÁT THỦ BÁO THÙ
21:30:00Carrie : Cơn thịnh nộ của Carrie
23:05:00Trading Paint : TAY ĐUA HUYỀN THOẠI
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 27/3/2024