06/12/2023 - 2:27 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 26/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 26/9/2023

01:05:00The Secret Life of Bees : Cuộc sống của loài ong
02:55:00Enough Said : Không nói thành lời
04:30:00Madea’s Big Happy Family : GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CỦA MADEA
06:20:00Young Adult : Tuổi mới lớn
07:55:00Speed Racer : Vua tốc độ
10:00:00Hard Target 2 : Mục tiêu khó diệt 2
11:35:00Ain’t Them Bodies Saints : Nào phải thánh nhân
13:05:00Love & Other Drugs : Tình yêu và tình dược
14:50:00Faster : Thần tốc
16:25:00What Men Want : ĐỌC VỊ ĐÀN ÔNG
18:20:00Dunkirk : Cuộc di tản Dunkirk
20:00:00The Tribes of Palos Verdes : PALOS VERDES DẬY SÓNG
21:40:00Broken City : THÀNH PHỐ TỘI ÁC
23:45:00Snowpiercer : Chuyến tàu băng giá
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 26/9/2023