01/03/2024 - 11:49 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 26/10/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 26/10/2023

00:50:00Hooking Up : HỌC YÊU
03:20:00The Roads Not Taken : NHỮNG NGẢ ĐƯỜNG KHÁC
04:50:00Infamous : KHÉT TIẾNG
06:40:00A Promise : MỘT LỜI HỨA
08:15:00Darkest Hour : Giờ đen tối
10:15:00Peter Rabbit : THỎ PETER
11:40:00Hooking Up : HỌC YÊU
13:20:00South of Heaven : PHÍA NAM THIÊN ĐƯỜNG
15:20:00Red Dawn : Bình minh đỏ
16:50:00We Need to Talk About Kevin : CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN VỀ KEVIN
18:35:00Black Site : CĂN CỨ ĐEN
20:00:00The Book of Eli : Cuốn sách của Eli
21:45:00The Admiral: Roaring Currents : Đại thuỷ chiến
23:40:00Beowulf (2007) : Ác quỷ lộng hành
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 26/10/2023