04/12/2023 - 11:25 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/9/2023

01:00:00The Single Moms Club : Hội các bà mẹ độc thân
02:55:00Replicas : NHÂN BẢN VÔ TÍNH
04:45:00Red Lights : Thế giới tâm linh
06:40:00Dad’s Army : Tình báo mật danh
08:20:00The Promise : Lời hứa
10:25:00The Marine 3: Homefront : Lính thủy đánh bộ 3: Đối mặt tử thần
11:50:00Syrup : HƯƠNG SI RÔ
13:15:00Snowpiercer : Chuyến tàu băng giá
15:15:00Trigger Point : ĐIỂM KÍCH HOẠT
16:35:00Mindcage : TRÒ CHƠI TÂM TRÍ
18:10:00Fool’s Gold : Bí mật dưới đáy biển
20:00:00Love & Other Drugs : Tình yêu và tình dược
21:45:00American Made : Lách luật kiểu Mỹ
23:30:00Freaks of Nature : THẾ GIỚI KỲ QUÁI
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/9/2023