22/07/2024 - 1:04 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/6/2024

01:10:00Don’t Let Go : ĐỪNG BUÔNG TAY
03:05:00Sink or Swim : Bơi nghệ thuật
05:10:00Syrup : HƯƠNG SI RÔ
06:40:00High School Lover : Tình yêu học đường
08:10:00The Voices : Giọng nói
09:50:00Daylight’s End : Cuộc chiến chống quỷ dữ
11:30:00Revenge for Jolly! : BÁO THÙ CHO JOLLY!
12:50:00Identity Thief : Kẻ trộm danh tính
14:40:00Love Again : YÊU NHƯ LẦN ĐẦU
16:20:00Taken 2 : Cưỡng đoạt 2
17:50:00Noah : Đại hồng thuỷ
20:00:00Race : Đua
22:05:00The Pope’s Exorcist : KHẮC TINH CỦA QUỶ
23:40:00A Man Called Otto : BÁC HÀNG XÓM KHÓ Ở
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/6/2024