23/04/2024 - 9:12 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/2/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/2/2024

01:20:00Primeval : Đầm lầy chết
02:55:00Walking Out : Săn đuổi
04:35:00Family Camp : CẮM TRẠI GIA ĐÌNH
06:45:00Last Journey of Paul W.R. : HY VỌNG CUỐI CÙNG
08:10:00Deadlock : CUỘC VÂY HÃM TỬ THẦN
09:45:00In Time : THỜI KHẮC SINH TỬ
11:30:00Everly : Nàng Everly
12:55:00Game Night : Đêm chơi nhớ đời
14:35:00Contraband : BUÔN LẬU
16:20:00Elysium : KỶ NGUYÊN ELYSIUM
18:05:00Inferno : Hoả ngục
20:00:00Brothers by Blood : HUYNH ĐỆ SINH TỬ
21:25:00The First Purge : Cuộc thanh trừng đầu tiên
22:55:00Silent House : NGÔI NHÀ CÂM

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/2/2024