01/03/2024 - 11:46 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/10/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/10/2023

01:35:00South of Heaven : PHÍA NAM THIÊN ĐƯỜNG
03:35:00The Five-Year Engagement : 5 năm đính hôn
06:05:00Made in China : HÀNG TRUNG QUỐC
07:30:00Taxi 4 (2007) : TAXI 4
08:55:00Fortress of War : Pháo đài Brest
11:10:00Alleycats : MÈO HOANG
12:50:00Future World : THẾ GIỚI TƯƠNG LAI
14:15:00Beowulf (2007) : Ác quỷ lộng hành
16:00:00The Great Gatsby : GATSBY VĨ ĐẠI
18:10:00The Bravest : Liệt hỏa anh hùng
20:00:00Black Site : CĂN CỨ ĐEN
21:20:00Act of Valor : BIỆT KÍCH NGẦM
23:05:0010 Cloverfield Lane : Căn hầm

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 25/10/2023