02/03/2024 - 12:24 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 23/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 23/9/2023

01:40:00Trigger Point : ĐIỂM KÍCH HOẠT
03:00:00Viking Legacy : Đế chế tàn bạo
04:30:00Riders of Justice : KỴ SĨ CÔNG LÝ
06:20:00Pitch Perfect 2 : Sự nổi loạn hoàn hảo 2
08:10:00Trigger Point : ĐIỂM KÍCH HOẠT
09:30:00Ragnarok : Tận thế Ragnarok
11:00:00Looper : Sát thủ vượt thời gian
12:50:00Charlie and the Chocolate Factory : Charlie và nhà máy sô-cô-la
14:40:00The Scorpion King 4: Quest for Power : VUA BỌ CẠP 4: TRUY TÌM QUYỀN NĂNG
16:25:00Passengers (2016) : NGƯỜI DU HÀNH
18:10:00Battle Los Angeles : Thảm họa Los Angeles
20:00:00Broken City : THÀNH PHỐ TỘI ÁC
21:40:00Borg vs. McEnroe : Borg đối đầu McEnroe
23:20:00Colonia
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 23/9/2023