23/04/2024 - 9:49 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 23/2/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 23/2/2024

01:05:00Gone Girl : CÔ GÁI MẤT TÍCH
03:35:00The Rum Diary : Cuốn nhật kí kì lạ
05:45:00Midnight Sun : MẶT TRỜI LÚC NỬA ĐÊM
07:20:00Action Point : Điểm hành động
08:40:00Into the Ashes : Vào đống tro tàn
10:15:00I Saw the Light : ÁNH SÁNG ĐỜI TÔI
12:15:00Gone Girl : CÔ GÁI MẤT TÍCH
14:40:00The Quake : Địa chấn
16:25:00Captive State : QUỐC GIA TÙ ĐÀY
18:10:00Gunpowder Milkshake : MẸ CON SÁT THỦ
20:00:00Buffaloed : NỮ QUÁI ĐÒI NỢ THUÊ
21:35:00Noah : Đại hồng thuỷ
23:45:00Deadlock : CUỘC VÂY HÃM TỬ THẦN

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 23/2/2024