06/12/2023 - 1:46 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 22/11/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 22/11/2023

00:30:00The Shadow Effect : HIỆU ỨNG BÓNG MA
02:00:00Movie 43 : Ngày kì quặc
03:35:00Fifty Shades of Grey : 50 sắc thái
06:05:00LOL : TUỔI NỔI LOẠN
07:40:00Lady Bird : Tuổi nổi loạn
09:10:00Target Number One : MỤC TIÊU SỐ MỘT
11:10:00Above Suspicion : NGHI NGỜ
12:50:00The Shadow Effect : HIỆU ỨNG BÓNG MA
14:25:00Unbroken : Không khuất phục
16:40:00Overlord : CHIẾN DỊCH OVERLORD
18:20:00This is the End : Sống nốt ngày cuối
20:00:00Gunpowder Milkshake : MẸ CON SÁT THỦ
21:45:00Don’t Be Afraid of the Dark : ĐỪNG SỢ BÓNG TỐI
23:20:00The Vow : LỜI THỀ

 

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 22/11/2023