25/09/2023 - 12:31 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 2/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 2/9/2023

01:15:00 Accident Man : KẺ ÁM SÁT
03:00:00 My Worst Nightmare : ÁC MỘNG KINH HOÀNG
04:40:00 Love the Coopers : Giáng sinh nhớ đời
06:30:00 Family Camp : CẮM TRẠI GIA ĐÌNH
08:20:00 Monster Run : QUÁI VẬT TIÊN SINH
09:55:00 Bad Moms : NHỮNG BÀ MẸ “NGOAN”
11:30:00 I Am Wrath : Phẫn nộ
13:00:00 Special Forces : LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT
14:50:00 We’re the Millers : Gia đình Millers
16:35:00 Unknown : Kẻ lạ mặt
18:20:00 Ghost in the Shell : Vỏ bọc ma
20:00:00 Inferno : Hoả ngục
21:55:00 The Snowman : Người tuyết
23:45:00 The Crazies : Bệnh điên
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 2/9/2023