23/04/2024 - 8:17 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 18/2/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 18/2/2024

02:05:00R.I.P.D. : Đồn cảnh sát ma
03:35:00Trash : Khu ổ chuột
05:55:00Kon-Tiki : Chuyến hải trình Kon-Tiki
07:50:00Real Steel : Tay đấm thép
09:50:00Big George Foreman : HUYỀN THOẠI GEORGE FOREMAN
11:55:00No Hard Feelings : VÚ EM DẠY YÊU
13:40:00Jungle Cruise : THÁM HIỂM RỪNG XANH
15:35:00X-Men: Dark Phoenix : Phượng hoàng bóng tối
17:20:00The Hateful Eight : TÁM MỐI HẬN
20:00:00Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the : Ninja rùa đột biến: Đập tan bóng tối
21:45:00Resident Evil: Welcome to Raccoon City : QUỶ DỮ TRỖI DẬY
23:25:00Pain & Gain : DÁM CHƠI VÀ DÁM CHỊU

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 18/2/2024