25/09/2023 - 1:18 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 17/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 17/9/2023

00:40:00 Ain’t Them Bodies Saints : Nào phải thánh nhân
02:15:00 The Last Face : Khuôn mặt cuối cùng
04:30:00 99 Homes : 99 mái nhà
06:45:00 Sharknado 4: The 4th Awakens : Cá mập cuồng loạn 4
08:10:00 Age of Heroes : Thời đại anh hùng
09:40:00 Kon-Tiki : Chuyến hải trình Kon-Tiki
11:35:00 Tremors 6: A Cold Day in Hell : CHẤN ĐỘNG 6: NGÀY LẠNH GIÁ Ở ĐỊA NGỤC
13:10:00 Legion : ÁC THẦN
14:45:00 Self/less : Kẻ thế mạng
16:40:00 John Wick : Sát thủ John Wick
18:15:00 American Made : Lách luật kiểu Mỹ
20:00:00 Code Name Banshee : MẬT DANH BANSHEE
21:25:00 Free State of Jones : Nhà nước tự do của Jones
23:40:00 Possessor : KẺ CHIẾM HỮU
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 17/9/2023