20/07/2024 - 3:51 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 17/5/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 17/5/2024

01:00:00Trance : Mê cung kí ức
02:40:00The Kid : Nhân chứng của tội ác
04:20:00The Spectacular Now : Thực tại hoàn hảo
05:55:00Umma : BÓNG MA QUÁ KHỨ
07:20:00Triangle of Sadness : ĐÁY THƯỢNG LƯU
09:45:00Backcountry : LẠC VÀO RỪNG SÂU
11:15:00Age of Heroes : Thời đại anh hùng
12:45:00Emperor : Hoàng đế Paris
14:30:00Zoolander 2
16:05:00Cut Throat City : THÀNH PHỐ CẮT CỔ
18:00:00Attraction 2: Invasion : Không gian mê hoặc 2: Cuộc xâm lăng
20:00:00Good Boys : NHỮNG CẬU BÉ NGOAN
21:20:00The Hurt Locker : Chiến dịch Sói sa mạc
23:30:00The Last Stand : CHỐT CHẶN CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 17/5/2024