14/06/2024 - 5:56 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 14/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 14/6/2024

00:50:00Stoker : Kế Hoạch Giết Người
02:30:00Tumbledown : Viết lại cuộc đời
04:15:00Meet the Blacks : Gặp gỡ gia đình Black
06:15:00Run, Fat Boy, Run : Mất lực vì yêu
07:55:00Machine Gun Preacher : Họng súng công lý
10:05:00The Book of Clarence : Cuốn Sách của Clarence
12:05:00Stoker : Kế Hoạch Giết Người
13:40:00Big Game : Săn lùng
15:05:00Victor Frankenstein : Quái nhân của Frankenstein
16:50:00Everly : Nàng Everly
18:15:00Gemini Man : SONG TỬ
20:00:00Burnt : Bùng cháy
21:35:00Cowboys & Aliens : CAO BỒI VÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
23:25:00Whiskey Tango Foxtrot : Phóng viên chiến trường
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 14/6/2024