22/07/2024 - 11:21 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 14/5/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 14/5/2024

01:35:00Field of Lost Shoes : Cánh đồng của những đôi giày đã mất
03:15:00Red Dog : CHÚ CHÓ TRUNG THÀNH
04:50:00Shark Night : Đầm cá mập
06:20:00When the Game Stands Tall : Trận đấu đã đến
08:15:00It’s Complicated : Đời là rắc rối
10:20:00T-34 : Chiến tăng huyền thoại
12:10:00River Wild (2023) : DÒNG SÔNG DỮ DỘI
13:35:00Freaks : KỲ QUÁI
15:20:00Perfect Addiction : TRẢ THÙ
16:55:00Iron Sky: The Coming Race : Bầu trời thép: Khủng long trỗi dậy
18:20:00Elysium : KỶ NGUYÊN ELYSIUM
20:00:00Trance : Mê cung kí ức
21:35:00Anthropoid : NHIỆM VỤ MẬT
23:30:0068 Kill : Đồng tiền vấy máu
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 14/5/2024