23/04/2024 - 9:35 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 13/3/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 13/3/2024

02:05:00No Man’s Land (2020) : VÙNG ĐẤT CHẾT
04:00:00Here Comes the Boom : CHÀNG BÉO CỨU TINH
05:45:00Five : NĂM NGƯỜI BẠN
07:40:00Dark Waters : NHỮNG DÒNG NƯỚC BẨN
09:45:00Just Go with It : Cô vợ hờ
11:35:00Beyond the Reach : Trước Ngưỡng Chịu Đựng
13:00:00Nightmare Alley : Con hẻm ác mộng
15:20:00Red Dawn : Bình minh đỏ
16:50:00Good Time : THỜI KHẮC QUYẾT ĐỊNH
18:30:00Alpha : Thủ lĩnh
20:00:00Section 8 : BAN 8
21:30:00And Soon the Darkness : TRONG BÓNG TỐI
23:00:00About Last Night (2014) : CHUYỆN ĐÊM QUA

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 13/3/2024