04/03/2024 - 1:05 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 12/11/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 12/11/2023

01:40:00Lady Bird : Tuổi nổi loạn
03:15:00El Cantante : Chuyện người ca sĩ
05:10:00Come and Find Me : HÃY ĐẾN TÌM TÔI
07:05:00Super 8 : Quái vật vũ trụ
08:55:00I Am Number Four : Tôi là số 4
10:40:00Sniper: Legacy : LÍNH BẮN TỈA: DI SẢN
12:15:00Drive Angry : Sứ giả địa ngục
13:50:00Occupation: Rainfall : CHIẾM ĐÓNG: MƯA NHIỆT ĐỚI
15:55:00Mission: Impossible – Ghost Protocol : Nhiệm vụ bất khả thi: Chiến dịch bóng ma
18:00:00Pacific Rim : Đại chiến Thái Bình Dương
20:00:00Wander : THỊ TRẤN WANDER
21:25:00Overlord : CHIẾN DỊCH OVERLORD
23:10:00Finders Keepers : BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 12/11/2023