01/03/2024 - 11:40 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 11/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 11/9/2023

01:25:00Young Adult : Tuổi mới lớn
03:00:00The Five-Year Engagement : 5 năm đính hôn
05:00:00Jackie : Đệ nhất phu nhân
06:55:00Full Speed : HẾT TỐC LỰC
08:25:00Revenge for Jolly! : BÁO THÙ CHO JOLLY!
09:45:00Ultimate Heist : TRONG VÒNG NGUY HIỂM
11:15:00Good on Paper : CHÀNG LÝ TƯỞNG, TRÊN LÝ THUYẾT
12:50:00Sugar Mountain : SỰ THẬT BỊ MẤT
14:30:00The Courier (2019) : NGƯỜI CHUYỂN PHÁT
16:05:00The Green Knight : HIỆP SĨ XANH
18:05:00The Snowman : Người tuyết
20:00:00The Layover : Chuyến đi bất ngờ
21:20:00Wrath of the Titans : Sự phẫn nộ của các vị thần
22:55:00Five : NĂM NGƯỜI BẠN
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 11/9/2023