14/06/2024 - 6:27 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 11/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 11/6/2024

01:50:00Boy Erased : Trại chữa đồng tính
03:45:00The Butler : Quản gia nhà trắng
06:10:00All Roads Lead to Rome : Mọi nẻo đường đều dẫn tới thành Rome
07:45:00The Best of Enemies : Kẻ thù đáng quý
09:55:00Hail, Caesar! : CAESAR VẠN TUẾ!
11:35:00Beyond the Mask : Phía sau mặt nạ
13:15:00The Debt Collector : Kẻ Thu Nợ
14:50:00Welcome to the Jungle : Thử thách sống còn
16:20:00Blended : Kì nghỉ chết cười
18:10:00The Finest Hours : Giờ lành
20:00:00Stoker : Kế Hoạch Giết Người
21:35:00The Book of Eli : Cuốn sách của Eli
23:20:00The Book of Clarence : Cuốn Sách của Clarence
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 11/6/2024