23/07/2024 - 7:01 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 10/7/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 10/7/2024

01:40:00Embattled : ĐƯƠNG ĐẦU SỐ PHẬN
03:40:00Amélie (2001) : CUỘC ĐỜI CỦA AMELIE POULAIN
06:00:00The Lost Husband : NGƯỜI CHỒNG ĐÃ MẤT
07:50:00Knife Fight : ĐẤU ĐÁ
09:25:00The Hunger Games : Đấu trường sinh tử
11:40:00Project Almanac : Du hành quá khứ
13:20:00Death Race 4: Beyond Anarchy : CUỘC ĐUA TỬ THẦN 4: ĐẠI LOẠN
15:05:00Official Secrets : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
16:50:00Ted (2012) : Ted
18:25:00Legion : ÁC THẦN
20:00:00Street Kings : Vua đường phố
21:40:00Lullaby : LỜI RU QUỶ ÁM
23:05:00Unlocked : Điệp vụ phản gián
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 10/7/2024