25/09/2023 - 12:35 PM

Lịch phát sóng AXN 9/9/2023

Lịch phát sóng AXN 9/9/2023

00:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
01:35:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
02:30:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
03:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
04:10:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
06:50:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
07:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
08:30:00 LIFE : MẦM SỐNG
10:15:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
11:05:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
11:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
12:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
13:35:00 WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:25:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
15:15:00 FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
16:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
16:55:00 TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
19:00:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
19:55:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
22:40:00 FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
23:35:00 LAKE PLACID: LEGACY : HỒ YÊN Ả: DI SẢN
Lịch phát sóng AXN 9/9/2023