07/10/2022 - 11:28 PM

Lịch phát sóng AXN 9/9/2022

Lịch phát sóng AXN 9/9/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
01:25:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
03:15:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
04:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
06:45:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
07:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
08:15:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
09:05:00 TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG
12:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
12:50:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
13:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
14:40:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
15:30:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
16:20:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:10:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
18:05:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
19:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
19:50:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
20:20:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
20:50:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
21:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
22:40:00 THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
Lịch phát sóng AXN 9/9/2022