14/06/2024 - 5:46 AM

Lịch phát sóng AXN 9/6/2024

Lịch phát sóng AXN 9/6/2024

02:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
02:55:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
03:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
04:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
05:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
06:00:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
06:45:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
07:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
08:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
09:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
10:10:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
11:05:00SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
13:30:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:25:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
15:20:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
16:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
17:10:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
18:05:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
19:55:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
20:50:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
21:45:00SPIDER-MAN: FAR FROM HOME : NGƯỜI NHỆN: XA NHÀ
Lịch phát sóng AXN 9/6/2024