23/07/2024 - 6:25 PM

Lịch phát sóng AXN 9/5/2024

Lịch phát sóng AXN 9/5/2024

00:30:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
01:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
02:20:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
03:15:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
04:10:00UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
05:05:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
06:00:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
06:50:00UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
07:35:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
08:25:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
09:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
10:15:00UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
11:05:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
11:55:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
12:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
13:45:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
14:35:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
15:25:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
16:20:00UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
17:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
18:05:00THE ROOKIE (SEASON 6) : LÍNH MỚI (PHẦN 6)
19:00:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
21:45:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
22:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
Lịch phát sóng AXN 9/5/2024