20/04/2024 - 11:18 AM

Lịch phát sóng AXN 9/3/2024

Lịch phát sóng AXN 9/3/2024

00:25:00ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
02:15:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
03:10:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
04:05:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
05:05:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
06:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
06:45:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
07:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
08:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
09:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)
10:10:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
11:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
11:50:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
12:15:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
12:40:00THE ROOKIE (SEASON 6) : LÍNH MỚI (PHẦN 6)
13:35:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
14:30:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
15:25:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)
16:15:00ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
18:05:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)
19:00:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
19:55:00THE ROOKIE (SEASON 6) : LÍNH MỚI (PHẦN 6)
20:50:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)
21:45:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)
22:40:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
23:35:00BAD BOYS : NHỮNG CẬU TRAI HƯ

 

Lịch phát sóng AXN 9/3/2024