02/03/2024 - 1:56 AM

Lịch phát sóng AXN 9/10/2023

Lịch phát sóng AXN 9/10/2023

Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:25Bước đi thế kỷ1
02:40Đội điều tra hiện trường new york (phần 9)13
03:30Đội điều tra hiện trường new york (phần 9)14
04:20S.w.a.t. (phần 1)4
05:10S.w.a.t. (phần 1)5
06:00Danh sách đen (phần 10)10
06:45Cảnh sát tập sự (phần 5)18
07:35Fbi (phần 4)11
08:20Chính đạo (phần 1)6
09:15S.w.a.t. (phần 1)5
10:05Cảnh sát tập sự (phần 5)18
11:00Chiến binh ninja mỹ (phần 12)10
11:55Fbi (phần 4)11
12:45S.w.a.t. (phần 1)5
13:40Chính đạo (phần 1)6
14:35Chiến binh ninja mỹ (phần 12)10
15:30Fbi (phần 4)11
16:20Đội điều tra hiện trường: miami (phần 10)10
17:10S.w.a.t. (phần 1)6
18:05Cú ngã (phần 9)13
19:00Danh sách đen (phần 10)11
19:55Chiến binh ninja mỹ (phần 12)11
20:50Fbi (phần 4)12
21:45Đảo ảo mộng (phần 2)4
22:40Cảnh sát tập sự (phần 5)19
23:35Đảo ảo mộng (phần 2)4
Lịch phát sóng AXN 9/10/2023