06/12/2023 - 1:45 AM

Lịch phát sóng AXN 8/9/2023

Lịch phát sóng AXN 8/9/2023

00:30:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
01:25:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
02:20:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:15:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
04:10:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:50:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
07:40:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
08:35:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
09:25:00JERRY MAGUIRE
11:50:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
12:45:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
13:40:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
14:35:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
15:30:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
16:25:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
17:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
18:05:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
19:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
20:50:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
22:40:00TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
Lịch phát sóng AXN 8/9/2023