23/07/2024 - 6:48 PM

Lịch phát sóng AXN 8/7/2024

Lịch phát sóng AXN 8/7/2024

00:35:002012
03:30:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
04:20:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
05:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
06:00:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
06:45:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:10:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:35:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
08:25:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
09:15:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
10:05:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
10:55:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:50:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
12:45:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
13:35:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
14:25:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
15:20:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
16:15:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
17:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
18:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:00:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
19:55:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
20:50:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
21:45:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
22:40:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
23:35:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 8/7/2024