09/02/2023 - 4:42 PM

Lịch phát sóng AXN 8/12/2022

Lịch phát sóng AXN 8/12/2022

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
01:25:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
03:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
04:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
06:50:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
07:35:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
08:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
09:20:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
10:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
11:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
12:45:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
13:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
14:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
15:30:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
16:20:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
17:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
18:05:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
19:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
21:45:00 VENOM: LET THERE BE CARNAGE : VENOM: ĐỐI MẶT TỬ THÙ
23:30:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
Lịch phát sóng AXN 8/12/2022