27/01/2023 - 6:22 PM

Lịch phát sóng AXN 8/1/2023

Lịch phát sóng AXN 8/1/2023

01:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
02:40:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
03:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
04:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
05:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
07:40:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
08:25:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
09:15:00 ROSE PARADE 2023 : DIỄU HÀNH HOA HÔNG 2023
10:15:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
12:20:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
13:10:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
14:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
14:50:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
15:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
16:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
17:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
18:20:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
19:10:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
20:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
20:50:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
21:45:00 DARK TOWER, THE : TÒA THÁP BÓNG ĐÊM
23:30:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 8/1/2023