18/08/2022 - 11:50 AM

Lịch phát sóng AXN 7/8/2022

Lịch phát sóng AXN 7/8/2022

00:55:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
02:50:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
03:20:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
04:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
05:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
06:00:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
06:50:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
07:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
08:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
09:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
10:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:00:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
12:55:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
13:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
14:40:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
15:30:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
16:20:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
18:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
19:00:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
20:50:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
21:45:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: RA KHỎI BÓNG TỐI
23:55:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 7/8/2022