26/05/2022 - 8:45 PM

Lịch phát sóng AXN 7/5/2022

Lịch phát sóng AXN 7/5/2022

01:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
02:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
04:10:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
05:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
07:35:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
08:05:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
08:35:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
09:25:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
10:20:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
11:15:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
12:10:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
13:00:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
13:50:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
14:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
15:35:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
16:30:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
17:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
18:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:00:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
20:50:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
21:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
22:40:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
23:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 7/5/2022