08/12/2022 - 7:00 AM

Lịch phát sóng AXN 7/10/2022

Lịch phát sóng AXN 7/10/2022

00:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
01:35:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
02:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
03:15:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
04:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
06:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:45:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
07:40:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
08:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
09:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
10:05:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
12:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
13:00:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
13:50:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
14:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
15:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:20:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
17:10:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
18:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
19:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
19:50:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
20:20:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
20:50:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
21:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
22:40:00 GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE : BIỆT ĐỘI SĂN MA: CHUYỂN KIẾP
Lịch phát sóng AXN 7/10/2022