09/02/2023 - 4:33 PM

Lịch phát sóng AXN 7/1/2023

Lịch phát sóng AXN 7/1/2023

00:55:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
01:45:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
02:35:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
03:25:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
04:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
05:05:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
06:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
06:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
07:40:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
08:30:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
09:20:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
11:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
12:50:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
13:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
14:35:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
15:25:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
16:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
17:15:00 CONFIDENCE : SỰ TIN TƯỞNG
19:00:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:55:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
20:50:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:30:00 SHOOTER : XẠ THỦ
Lịch phát sóng AXN 7/1/2023