03/10/2023 - 7:13 AM

Lịch phát sóng AXN 6/9/2023

Lịch phát sóng AXN 6/9/2023

00:30:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
01:25:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
02:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:15:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
04:10:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:35:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
08:25:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
09:15:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
10:05:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
11:00:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
11:55:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
12:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:35:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:30:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
15:25:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
16:20:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
17:15:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
20:50:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
22:40:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
23:35:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 6/9/2023