04/03/2024 - 1:45 AM

Lịch phát sóng AXN 6/9/2023

Lịch phát sóng AXN 6/9/2023

00:30:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
01:25:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
02:20:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:15:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
04:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:35:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
08:25:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
09:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
10:05:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
11:00:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
11:55:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
12:45:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:35:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:30:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
15:25:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
16:20:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
17:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
18:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
20:50:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
22:40:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
23:35:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 6/9/2023