27/01/2023 - 5:55 PM

Lịch phát sóng AXN 6/12/2022

Lịch phát sóng AXN 6/12/2022

00:30:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
01:25:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
02:20:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
03:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
04:10:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
06:50:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
07:35:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
08:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
09:15:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
10:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
11:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
12:45:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
13:40:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
14:35:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
15:25:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
16:15:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
17:10:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
18:05:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
19:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
22:40:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
23:35:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 6/12/2022