08/12/2022 - 5:55 AM

Lịch phát sóng AXN 6/11/2022

Lịch phát sóng AXN 6/11/2022

01:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
02:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
03:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
04:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
05:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
08:10:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
08:40:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
09:10:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
09:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
10:30:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
11:00:00 VENOM
12:45:00 VENOM: LET THERE BE CARNAGE : VENOM: ĐỐI MẶT TỬ THÙ
14:30:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
15:25:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
16:20:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
18:05:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
19:00:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:55:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
20:50:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
21:45:00 BATTLE: LOS ANGELES : ĐẠI CHIẾN LOS ANGELES
23:55:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 6/11/2022