18/08/2022 - 11:45 AM

Lịch phát sóng AXN 5/8/2022

Lịch phát sóng AXN 5/8/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
01:25:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
04:10:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
06:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
06:45:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
07:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
08:20:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
09:10:00 CONFIDENCE : SỰ TIN TƯỞNG
10:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
11:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
12:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
13:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
14:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
15:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
16:20:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:15:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
18:05:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
19:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
20:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
21:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
22:40:00 SHOOTER : XẠ THỦ
Lịch phát sóng AXN 5/8/2022