8:55 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng AXN 5/8/2021

Lịch phát sóng AXN 5/8/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:25:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
03:15:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
06:00:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
08:30:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
09:20:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
10:10:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
11:00:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:55:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
12:45:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:40:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
14:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
15:25:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
16:15:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
17:05:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
17:55:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:50:00 SONGLAND : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC
19:40:00 PANDORUM : RỐI LOẠN ẢO GIÁC
21:45:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
22:40:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
23:35:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
Lịch phát sóng AXN 5/8/2021