22/07/2024 - 11:54 AM

Lịch phát sóng AXN 5/5/2024

Lịch phát sóng AXN 5/5/2024

01:40:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
02:10:00THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 2)
03:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
04:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
05:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
06:00:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
06:45:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
07:30:00THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 2)
08:20:00THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 2)
09:15:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:10:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)
11:05:00TOTAL RECALL : KÝ ỨC ẢO GIÁC
13:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
14:35:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)
15:30:00THE ROOKIE (SEASON 6) : LÍNH MỚI (PHẦN 6)
16:25:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
17:20:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
18:10:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
19:05:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)
19:55:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)
20:50:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
21:45:002012
Lịch phát sóng AXN 5/5/2024